• Vojvode Mišića 3, 21000 Novi Sad
 • 021/ 55 72 77
 • 061/ 26 00 698
 • office@orangens.com
 • Registar posrednika br. 1181
jeftini stanovi novi sad
JEFTINI STANOVI U NOVOM SADU SU TU PRED VAMA !!!
PONUDA KANCELARIJA
ZA RENTIRANJE

Korisni saveti u procesu kupovine stana

10. Jun 2019
Korisni saveti u procesu kupovine stana

Šta sve treba da stoji u predugovoru i šta je prodavac dužan da dostavi do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora?

U Predugovoru treba precizno da bude naznačeno da je prodavac do momenta zaključenja kupoprodajnog ugovora dužan da plati sve pristigle račune za tu nekretninu i da plaćene račune dostavi kupcu, kako bi se uverio da je sve regulisano.Takođe, obaveza prodavca je da pribavi i uverenje Republičke uprave javnih prihoda da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza na imovinu.

Prodavac dostavlja i izvod iz matične knjige rođenih ali i overene izjave bračnog druga, odnosno, drugih lica od kojih se to može tražiti, da neće u budućnosti potraživati vlasništvo nad tom nepokretnošću.

I na kraju prodavac je dužan da do momenta potpisivanja kupoprodajnog ugovora isprazni stan ili kuću od lica i stvari, i da izvrši odjavu prebivališta sa adrese nepokretnosti koja je prodata ( ukoliko prodavac ima prijavljeno prebivalište ili boravište na adresi nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje ).  

Koje su obaveze kupca kada je u pitanju isplata novca prilikom kupovine nekretnine?

Prvenstveno je važno da kupac isplati celokupnu sumu za kupljenu nepokretnosti i to po ceni, načinu i u rokovima koje je ugovorio sa prodavcem.
Takođe, uobičajeno je da prilikom zaključenja predugovora, kupac isplati 10 odsto dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare, a ostatak u dogovorenom roku.
Kupac je u obavezi da plati i posredničku proviziju, sudske takse za overu predugovora, ugovora, odnosno, aneksa,
porez na promet apsolutnih prava kao i takse za prenos pretplatnih prava ( PTT, EDB,…), kao i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

Kako se vrši prenos prava koriščenja EDB brojila prilikom kupovine nepokretnosti?

Prenos prava korišćenja struje, odnosno EDB brojila vrši kupac, odlaskom u nadležnu službu preduzeća Elektrodistribucije sa fotokopijom ugovora o kupoprodaji nepokretnosti
i poslednjom uplatnicom o plaćenom računu za utrošak električne energije.
 
Važno je napomenuti, da za razliku od prenosa prava korišćenja PTT priključka, ovde prodavac ne mora biti prisutan, već kupac sve može sam da završi.
NAJNOVIJI POSTOVI
Kupovina stambenog prostora

Kupovina stambenog prostora

21. Feb 2022

Kupovina stambenog prostora   Kupovina ,,novog,, stambenog prostora za mnoge predstavlja poseban I veoma bitan događaj u životu. S toga je razumljiva euforija koja prati ...

GRADSKA KUĆA U NOVOM SADU

GRADSKA KUĆA U NOVOM SADU

21. Feb 2022

  Gradska kuća nalazi se na zapadnoj strani Trga Slobode a izgrađena je 1895. godine u neorenesansnom stilu, po projektu arhitekte Žerž Molnara. Fasada zgrade je sa upeč...

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

21. Feb 2022

Nakon što kupite stan, na redu je prijava i plaćanje poreza. Jedna od prvih stvari koju treba da uradite jeste da podnesete poresku prijavu za utvrđivanje poreza na p...

 • ORANGE
 • Mi pravimo razliku.
  Formirali smo tim koji ume da sasluša i da ponudi najbolje rešenje. Od nas će te dobiti savet, podršku i tim koji radi za Vas, jer mi pravimo toliko traženu razliku.
 • KONTAKT
 • ORANGE INVESTMENT SOLUTIONS
 • Vojvode Mišića 3
 • 21000 Novi Sad
 • 021/ 55 72 77
 • 061/ 26 00 698
 • office@orangens.com
® 2017. Sva prava zadržana. Orange.